Trung Quốc cần thời gian để xem xét tác động của thỏa thuận thương mại

Mặc dù đúng là nhiều thỏa thuận thương mại đang trở thành điều kiện tiên quyết cho các quốc gia, nhưng trong trường hợp của Trung Quốc, vẫn còn nhiều điều phải xem. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang xem xét tất cả các thay đổi chính sách tiềm năng cũng như các biện pháp […]