Tình cảm thị trường tiền điện tử được cải thiện; Bitcoin trở lại trong vùng tích cực

Giá Bitcoin đã tăng trong vài tuần qua và trong khi đây dường như là một câu chuyện tin tức rất tăng cho thị trường tiền tệ, điều đó không nhất thiết có nghĩa là tình cảm đã được cải thiện ở phía bên kia của Coin. Nhìn nhanh vào giá của các loại tiền […]