Tiền điện tử không bị cấm ở Ấn Độ: Làm rõ Ngân hàng Trung ương

Có phải tiền điện tử không bị cấm ở Ấn Độ: Làm rõ Ngân hàng Trung ương? Trước khi chúng ta xem xét câu chuyện, trước tiên hãy xác định “tiền điện tử” là gì. Việc sử dụng tiền điện tử đang nhanh chóng trở nên phổ biến hơn khi nhiều người trở nên quan […]