Phá vỡ phạm vi USD / CAD với Điểm xu hướng để giảm giá

Mặc dù phạm vi giao dịch Forex USD / CAD có thể là một tính năng quan trọng khác của Forex, nhiều nhà giao dịch vẫn không hiểu tầm quan trọng của tính năng này. Trên thực tế, nhiều nhà giao dịch vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ tính năng này khi họ nhận được giao dịch Forex đầu tiên. Nếu bạn là một trong những nhà giao dịch không hiểu tầm quan trọng của sự gián đoạn USD / CAD, bài viết này sẽ cho bạn thấy lý do tại sao nó quan trọng. Có nhiều thương nhân giao dịch sử dụng tính năng này và họ không nhận thức được thực tế rằng họ sử dụng nó. Trong giai đoạn đầu của giao dịch Forex, các cặp tiền tệ thường chỉ được xác định bởi các yếu tố cơ bản. Trên thực tế, nó đã diễn ra như vậy cho đến gần đây, khi các yếu tố kỹ thuật như phá vỡ phạm vi USD / CAD và các yếu tố khác là rất quan trọng. Biến động giá được thúc đẩy bởi các yếu tố cơ bản như cung và cầu, lãi suất, tin tức kinh tế, chính sách của chính phủ và những thứ khác, nhưng khi có các yếu tố cơ bản hơn liên quan đến hành động giá, hành động giá phụ thuộc vào yếu tố con người và Tâm lý và cảm xúc của con người Hầu hết các yếu tố con người được gây ra bởi cảm xúc như sợ hãi, tham lam, phấn khích, v.v ... Cảm xúc của con người ảnh hưởng đến giá cả vì chúng khiến giá cả thay đổi theo cảm xúc của con người. Khi có nhiều yếu tố con người tham gia, các chỉ số kỹ thuật như tạm dừng USD / CAD là rất quan trọng vì chúng có thể được sử dụng để xem liệu biến động giá được điều khiển bởi các yếu tố kỹ thuật hay con người. Các chỉ báo kỹ thuật là các chỉ báo cơ bản như MACD và RSI có thể được sử dụng để hiển thị biến động giá. Bạn càng có nhiều chỉ số kỹ thuật, cơ hội giá sẽ tăng lên và giá sẽ càng giảm. Tuy nhiên, các chỉ số kỹ thuật càng thấp, cơ hội tăng giá càng cao. Bạn có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như dải phân cách USD / CAD để hiển thị các xu hướng, chẳng hạn như đường xu hướng MACD, để hiển thị các điểm xu hướng trên biểu đồ Forex và nếu bạn nhận thấy đường xu hướng có độ dốc tăng mạnh, bạn nên tìm kiếm sự dịch chuyển. Giá tích cực hơn và giá thấp nhất dự kiến ​​sẽ giảm theo xu hướng tăng mạnh Mặt khác, nếu bạn thấy rằng đường xu hướng có độ dốc mạnh, bạn nên kỳ vọng nhiều biến động giá tiêu cực hơn. Nếu bạn nhận thấy rằng đường xu hướng có cùng độ dốc, bạn nên tìm kiếm sự tăng giá của giá. Nhưng nếu bạn nhận thấy rằng đường xu hướng rất dốc và chúng rất gần nhau, bạn nên tìm kiếm sự di chuyển lên của giá cả. Bạn nên cố gắng tìm một đường xu hướng cho thấy giá cao và thấp. Trong cùng một đường xu hướng gần giá thấp nhất và giá cao Nếu các đường xu hướng rất gần nhau Nhưng không giống như đường xu hướng trên đường xu hướng ngược lại, giá sẽ tăng và giá sẽ giảm xuống. Nếu các đường xu hướng khác nhau rất nhiều, giá sẽ tăng và giá có xu hướng giảm xuống. Nếu bạn tìm thấy một đường xu hướng trong cùng một đường, bạn có thể mong đợi giá sẽ giảm và giá sẽ tăng. Nếu đường xu hướng nằm trên đường xu hướng ngược lại, bạn có thể mong đợi giá sẽ tăng và giá có xu hướng giảm xuống. Bạn nên sử dụng các đường xu hướng này để cho bạn biết nếu giá đang tăng hay giảm. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận về việc diễn giải các đường xu hướng. Điều quan trọng là bạn phải biết giá trị của các đường xu hướng khi bạn sử dụng các đường xu hướng này để hiển thị các đường xu hướng trên biểu đồ Forex của bạn.