FCA Ban sẽ sử dụng thẻ tín dụng cho các nhà giao dịch FX & CFD bán lẻ?

Nếu bạn đã theo dõi thị trường CFD, có lẽ bạn đã nhận thấy rằng Will FCA đã chỉ ra rằng họ sẽ cấm một số loại giao dịch nhất định đối với một số loại giao dịch viên nhất định. Đây là một phần trong nỗ lực lớn hơn để cố gắng dập tắt […]