Bitfinex cho phép tính năng tài khoản phụ cho các thương nhân tổ chức

Bitfinex cung cấp cho các nhà đầu tư tổ chức nhiều lợi thế trong giao dịch và tạo thị trường. Điều này là do nền tảng được thiết kế dành riêng cho những nhà đầu tư muốn kiểm soát hoàn toàn các giao dịch của họ và không có toàn bộ rủi ro để chuyển […]